Mga Tulay ng Komunidad

Naiisip namin ang isang umuunlad na komunidad kung saan ang bawat tao ay may pagkakataon na ipamalas ang kanilang buong potensyal. Ang aming pamilya ng sampung programa ay naghahatid ng mahahalagang serbisyo, nagbibigay ng pantay na pag-access sa mga mapagkukunan, at nagtataguyod para sa kalusugan at dignidad sa bawat yugto ng buhay. Taun-taon, natutugunan namin ang mga pangangailangan ng libu-libong lokal na bata, pamilya at nakatatanda na may malawak na suporta mula sa mga indibidwal, negosyo, pundasyon at gobyerno. Naniniwala kami na kapag nagtutulungan kami, lahat ay posible. (Para sa Español, desplácese hacia abajo y en el icono de Google seleccione “Spanish.” La información estará traducida a partir de allí.)

Mapa ng Santa Cruz County
Ang mga programa sa Community Bridges ay nagsisilbi sa mga bata, pamilya at nakatatanda sa buong Santa Cruz County

Ang aming Family of Programs

Mga Bata at Nutrisyon

Sama-sama sa Pamilya Resource

Mga Matatanda at Transportasyon